Здружи есеи од деветнаесет почитувани научници, оваа книга се приближува деменција од различни агли, истражување на неговите историски, психолошки и филозофски импликации. Авторите вработуваат крос-културна перспектива, која е базирана на етнографски теренската работа и се фокусира на прашања од возраста, умот, глас, само, загуба, темпоралност, меморија, и да влијае. Земени заедно, есеи направи четири важни и меѓусебно придонеси за нашето разбирање на менталната состојба на старите лица. Прво, крос-културен податоци покажуваат дека процесот на стареење, а биолошко влијание, исто така е културно конструирана. Второ, етнографски извештаи покренаа прашања околу дијагностички критериуми се користат за дефинирање на постарите лица како деменција. Трето, студии на случај се покаже како дијагноза влијае третман на пациентот во двете клинички и фамилијарна поставувања. Конечно, колекцијата нагласува празнината која ги одвојува тековните биолошки разбирања на стареење од своите културни значења. Како Алцхајмерова болест и други форми на деменција продолжи да командува со постојано зголемување на износот на внимание по медицина и психологија, оваа книга ќе биде од суштинско значење четиво за антрополози, научници од општествените науки, и здравствените професионалци.

Written by admin

Leave a Comment